Konfirmations tallrik | Cattis Porslins Boutique

Konfirmations tallrik. Variation på tallrik. Skickar gärna bild på de jag har.  Leverans tid ca 30 dagar. Uppge namn på kyrka och datum, ev namn på konfirmanden.